CareIT Pro – de slimme, geautomatiseerde en voorspellende verpleegsoftware

Moderne expert-software moet niet alleen het verplegend personeel ondersteunen in hun dagelijkse verpleegkundige documentatie, het moet ook de routinetaken automatisch en onafhankelijk overnemen. Ons doel bij de ontwikkeling van CareIT Pro is dan ook om verpleegkundigen van documentatieproducenten om te vormen tot documentatiegebruikers. Dit is ook de reden waarom de digitalisering van verpleegkundige documentatie voor ons niet ver genoeg gaat. Alleen door het digitale zorgproces te automatiseren wordt CareIT Pro een geïntegreerd, voorspellend en preventief zorginstrument.

[dt_sc_accordion_group]

[dt_sc_toggle title=“Geen verpleegtaal nodig“]

Zur Nutzung von CareIT Pro müssen Sie keine spezielle Pflegefachsprache oder Pflegeklassifikation erwerben bzw. benutzen. CareIT Pro ist eine schlanke, praxisnahe und smarte Erweiterung Ihres Krankenhausinformationssystems (KIS) und wird mit praxiserprobten Katalogen ausgeliefert. Natürlich können diese nach belieben erweitert, angepasst oder ausgetauscht werden.

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=“Het geautomatiseerde onderhoudsproces“]

anamnese

Met CareIT Pro kunt u de meegeleverde interdisciplinaire verpleegkundige anamnese gebruiken of eenvoudig individuele anamnese inbrengen. Het vormt een van de databanken voor het verdere, geautomatiseerde verpleegproces.

Beoordeling

CareIT Pro wordt standaard geleverd met zorgbeoordelingen voor pediatrie, acute zorg, langdurige zorg en psychiatrie. Hier vertrouwen we op de in de praktijk bewezen beoordeling van de verpleegkundigen van ePA-CCC. Na gemiddeld 1,5 minuten krijgt u een uitgebreide beoordeling van de zelfzorgmogelijkheden en zorgrelevante risico’s van uw patiënt. Reeds hier kunnen berichten naar andere gebieden (bijv. sociale diensten) of verpleegstandaarden worden geactiveerd.

Verpleegkundige diagnostiek

CareIT Pro ontleent automatisch de belangrijkste verpleegkundige diagnoses aan de verkregen gegevens. Uiteraard kunnen de verpleegkundige diagnoses naar behoefte handmatig worden aangevuld of verwijderd. U kunt gratis gebruik maken van de meegeleverde onderhoudscatalogus of eventuele onderhoudsclassificaties. Hetzelfde geldt voor de procedurecatalogus. Of het nu gaat om de interne catalogus, de commerciële catalogus van maten of de meegeleverde catalogus – CareIT Pro stelt automatisch de juiste maten met implementatietijden voor. De software houdt ook rekening met PKMS-maatregelen voor relevante patiënten.

Uitvoeringsdocumentatie

De geplande verpleegmaatregelen worden duidelijk aan het verplegend personeel gepresenteerd en kunnen direct worden becommentarieerd of bevestigd. De gebruikers kunnen hiervoor verschillende weergaven gebruiken.

Evaluatie

De verpleegkundige beoordeling wordt regelmatig herhaald door het verplegend personeel voor de patiënten. Dit betekent dat de software de vorige verpleegplanning automatisch evalueert.

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=“Automatische afleiding van de kerncijfers van de loonlijst“]

Op basis van de geregistreerde, geplande en uitgevoerde zorgmaatregelen kan CareIT Pro automatisch relevante kengetallen genereren. De PKMS-afleiding, van de redenen tot de kostenplaatsen, vindt dus automatisch plaats vanuit de verpleegkundige procesdocumentatie. De software stelt ook de verpleegkundige relevante ICD-10 secundaire diagnoses beschikbaar voor medische controle. Zo kan tot 75 EUR per geval extra worden gegenereerd in projecten van klanten.[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=“De digitale patiëntencurve“]
De digitale patiëntencurve is het interdisciplinaire informatiepunt. Alle parameters die uit de praktijk bekend zijn, zoals vitale waarden en medicatie, zijn hier te vinden. Maar ook de gegevens van meetinstrumenten, sensoren en slimme hulpmiddelen worden hier gepresenteerd.
[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=“Documentatie over wonden en vallen“]
De wonddocumentatie is een integraal onderdeel van CareIT Pro. De module kan de wondmanager automatisch integreren en maakt naast de wondbeschrijving ook directe wondfotografie op mobiele apparaten (bijv. smartphones, tablets etc.) mogelijk. Wondtherapie is ook geïntegreerd in de verpleegkundige planning. Natuurlijk biedt de software ook complete wondprogressies en wondverslagen.

Naast het evalueren van het valrisico van individuele patiënten, ondersteunt CareIT Pro ook de documentatie en statistieken van valpartijen.
[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=“Dashboards en rapporten“]
Zonder belangrijke verpleegkundige cijfers is het moeilijk om de verpleegkundige activiteiten te controleren. CareIT Pro biedt daarom diverse key figure dashboards voor verpleegkundigen en management. Natuurlijk kunnen alle geregistreerde gegevens in afzonderlijke rapporten worden geëvalueerd.
[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=“kwijtingsmanagement“]

Voor elke patiënt moet een ontslagplan worden opgesteld. Een dergelijk gepland ontslag vereist het definiëren en documenteren van criteria (zorgen voor intramurale zorg, verlenen van hulpmiddelen, gesprekken met familieleden, etc.) die nodig zijn voor een succesvolle transitie.

In de CareIT Pro verpleegkundige software kunnen deze criteria worden gecreëerd en transparant worden weergegeven (dashboard) als mijlpalen voor alle personen die betrokken zijn bij het zorgproces. Bovendien bewaakt de software mogelijke afwijkingen en onwaarschijnlijkheden in de afvoerplanning. Checklists en automatische procesvoortgangsanalyses tonen op het bezettingsdashboard niet alleen de huidige bezetting, maar ook mogelijke of geplande ontslagen en vooraf af te ronden mijlpalen. Op deze manier hebben alle leden van het therapeutisch team altijd oog voor de belangrijkste mijlpalen van een patiënt tot aan het ontslag en dus ook voor de stelschroeven voor een efficiënte en duurzame patiëntenstroom.

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=“Belegungssteuerung“]

Met CareIT Pro zijn touch-capabele bezettingsoverzichten van één en alle stations op het Care Board mogelijk. De software ondersteunt eenvoudige, intuïtieve toegangs-, bezettings- en afvoerplanning met automatische bezettingsvoorstellen. Bovendien is een bezetting op basis van de verpleegintensiteit ook mogelijk, waardoor verpleegstresspieken worden gladgestreken. [/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=“Sensoren und Smarte Pflegehilfsmittel“]
Er komen steeds meer intelligente sensoren en slimme hulpmiddelen op de markt. CareIT Pro integreert dergelijke technologieën en automatiseert zo documentatietaken. Daarnaast kan deze database worden gebruikt om eventuele patronen te identificeren en preventieve zorginterventies te genereren.
[/dt_sc_toggle]
[/dt_sc_accordion_group]

 

[dt_sc_pricing_table type =“type1″] [dt_sc_one_third first] [dt_sc_pricing_table_item heading=’Probeer nu gratis‘ button_text=’Nu testen‘ button_link=’http://nursit-institute.de/de/nursit-institute/kontakt/‘ price=’onbelemmerd*‘ per=’2 maanden‘ selected]

  • 2 maanden Termijn
  • Procesanalyse, kosten-batenanalyse, installatie & training*
  • Testondersteuning door ervaren zorgcomputerwetenschappers

[/dt_sc_pricing_table_item] [/dt_sc_one_third][/dt_sc_pricing_table]

* geen licentiekosten. Er zijn kosten voor diensten en advies.